wz
ZÁKLADNÍ ŠKOLA JANOV
znak obce

O ŠKOLE
znak obce
AKTUALITY O ŠKOLE DRUŽINA
FOTOGALERIE
ŠKOLNÍ ROK
DOKUMENTY
KONTAKT


Charakterisitika školy

Zřizovatel: Obec Janov
Základní škola s právní subjektivitou od 1. 1. 2003
Statutární zástupce - ředitel: Mgr. Vlasta Zemanová
Typ školy: Málotřídní škola 1. - 4. ročník (dvě třídy), školní družina - 1 oddělení, školní jídelna
Sponzoři školy - přehled sponzorů

Školní rok 2010 - 2011

Počet zaměstnanců: pedagogických včetně ŠD 3 + 1 , nepedagogických 3,  účetní 1
Počet žáků:
1. ročník 6
2. ročník 10
3. ročník 11
4. ročník 6
Celkem : 33 žáků
Spádová škola pro obce: Janov, Mendryka, Gajer.
Spojený druhý a čtvrtý ročník - třídní učitelka a zároveň ředitelka Mgr. Vlasta Zemanová, první a třetí ročník - třídní učitelka Mgr. Věra Pechancová, vedoucí školní družiny s 25 dětmi je p. vychovatelka Jaroslava Rambousková. Vyučuje se cizí jazyk angličtina od 2. ročníku, 1. ročník kroužek anglického jazyka - p. učitelka Smolenová
Ve školní kuchyni pracuje Jaroslava Jonášová - hlavní kuchařka, Blanka Jánová – administrativní pracovnice a pomocná kuchařka.

Zájmové kroužky

pěvecký sbor - V. Zemanová ředitelka

hra na flétnu - V. Zemanová ředitelka

dramatický - V. Pechancová učitelka

počítačový - J. Rambousková vychovatelka

anglického jazyka - p. Smolenová rodič

tělovýchovné - L. Jána, L. Zvěřina rodiče

myslivecký - ing. P. Huška


Popis budovy

Jedná se o jednopatrovou budovu s podkrovím. Kolem školy se rozprostírá zahrada a travnaté hřiště.
V přízemí se nachází školní kuchyň a školní jídelna, která byla v roce 2005 rekonstruována dle současných hygienických požadavků a zákona č. 258/2000 Sb. Vaří i pro zdejší mateřskou školku,která sídlí v jiné budově a obědy si dováží. Od roku 2006 vaří také pro veřejnost převážně pro důchodce. Dále je zde šatna a sociální zařízení kuchařek. Jedna třída slouží jako tělocvična a vedle ní je malá nářaďovna a nově vybudovaná šatna pro děvčata.
V prvním patře jsou dvě velké světlé třídy, sborovna, ředitelna – kancelář, školní družina, knihovna a kabinet a hrací pokojíček zřízený místo šatny pro děvčata sloužící k oddechu o přestávkách a hlavně školní družině.
V podkroví je půda, která je využita pouze k odkládání nepotřebných věcí a starého nábytku.
Sociální zařízení je nové a moderní, osvětlení tříd je dobré, ve třídách je na podlahách nové linoleum a na chodbách nová dlažba. Budova má v suterénu plynovou kotelnu.
V roce 2006 došlo k výměně všech oken z důvodů nevyhovujícího stavu. Ve školním roce 2006 – 2007 byl zakoupen do druhé třídy nový nábytek, vybudována úklidová komora v prvním patře pro uklizečku. Dále o hlavních prázdninách byla dokončena fasáda u nové přístavby školní kuchyně, započala nová fasáda školy, která byla  provedena pouze na čelní části budovy. Obec během prázdnin vybudovala novou kanalizaci, svedla školní odpad do společné čističky.
V roce 2007 - 2008 byla zateplena zadní část budovy a vyměněny dveře v prvním patře školy. Dále obec plánuje přístavbu tělocvičny, která by měla sloužit i složkám tělovýchovné jednoty v obci. Na prostranství před školou jsou nové průlezky, je zde pískoviště, lavičky , koš na košíkovou a vyasfaltovaná plocha, určená ke hrám zvláště ve školní družině. Obecní úřad pravidelně udržuje travnatou plochu.
2008 - 2009  byly v prvním patře vyměněny staré dveře za nové a provedeny úpravy kolem školy.
2009 - 2010 došlo k dřevěnému obložení tělocvičny, výměně dveří ve školní jídelně a u tělocvičny, obecní úřad vybudoval nový dřevěný plot před školou.

AKTUALITY O ŠKOLE DRUŽINA
FOTOGALERIE
ŠKOLNÍ ROK
DOKUMENTY
KONTAKT

ZŠ JANOV, Janov 17, 569 55, tel.: 461 639 205, zsjanov@tiscali.cz, www.zsjanov.unas.cz