wz

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JANOV

znak obce

AKTUALITY
znak obce
AKTUALITY O ŠKOLE DRUŽINA
FOTOGALERIE
ŠKOLNÍ ROK
DOKUMENTY
KONTAKT

Školní rok 2014 - 2015

Video školyNové stránky fungují na adrese
www.zsjanov-sy.cz
Sledujete obojí - nové nejsou ještě doladěny.               


                    Sběr starého papíru  - se uskuteční po Velikonocích ve dnech   7. – 14. 4. 2015,
                                                                                        od  6.30  – 15.00 hod.

                      
Sbíráme papír tříděný převázaný provázkem nebo v krabici, noviny, časopisy, dektury
aj.


            Plavecký výcvik
   -
     ÚHRADA  - plavecký výcvik  2015 ( 9.4. – 11.6.)  čtvrtky

                     Úhrada :  žáci 1. a 2. ročníku  - kurzovné 600.- Kč + cestné  150.- 

                                    žáci 3. a 4. Ročníku    pouze cestné 150.-,     kurzovné a provozní náklady 1000 Kč hrazeno krajem

                                        Řádně omluveným nemocným žákům 1. -2.  ročníku bude vrácena poměrná část

                                       Odjezd  autobusem objednaným v 9.30. ( ráno probíhá výuka  a též odpolední vyučování AJ )
                                    
                                       S sebou:
 Mýdlo, ručník, plavky, boty bazénové, hřeben,kapesníčky, svačina + pití, igelitový sáček.
                                       Zdravotní problémy  či úlevy hlaste třídnímu učiteli předem. Osvobození od plaveckého výcviku jen na doporučení lékaře. 
FOTOGRAFOVÁNÍ 23.února po jarních prázdninách nás navštíví fotograf z Photodients z Brna - fotografovat bude celé série za 250 Kč. Máte čas na rozmyšlenou  

 

Plavecký výcvik   zahájíme  9. dubna 2015 - každý čtvrtek, je objednám autobus společně s mateřskou školkou. Bližší informace před zahájením.

 

  Zápis žáků do 1. ročníku se konal 5.2.2015, zapsáni byli žáci uvedeni pod těmito čísly: 14/2015, 15/2015, 16/2015, 17/2015, 18/2015, 19/2015, 20/2015, 21/2015, 22/2015, 23/2015, 24/2015, 25/2015, 26/2015,  27/2015,    Celkem 14 žáků. Z tohoto počtu budou pravděpodobně 2 - 3 odklady školní docházky.Zápis do 1. ročníku se uskuteční 5. 2. 2015 od 13.00 hodin
info v MŠ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dobrý den!

 Lyžařský kurz na Pekláku od 5.1.2015 proběhne dle domluvy.

Autobus přijede 12.20 h ke škole.

Pokud by jelo méně dětí, dejte nám vědět, pokud je to možné, moc děkujeme!

 Těšíme se na Vás!

 Hezký den!
 
Lyžařská škola Peklák

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tvoříme nové stránky s novou doménou- budete včas informováni.
www.zsjanov-sy.cz

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vánoční besídka a příspěvek nadaci DOBRÝ ANDĚL

Výtěžek činil 3963.- Kč. nadaci bylo zasláno 3900.- zbytek byl určen na poštovné.
Děkujeme všem rodičů, kteří přispěli jak finančně, tak i donesenými dárky k prodeji.
K dispozici bude také  prodejné video  -  50 Kč , zájemci vzkažte podětech (snad do konce týdne)>

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFO LYŽAŘSKÉ ŠKOLY PEKLÁK

Dobrý den, 

Vaše škola a školka začíná lyžařský kurz na Pekláku hned v pondělí po Vánočních prázdninách, v pátek nebo sobotu před tím 2.-3.1.2015 bych Vám napsala mail na tyto adresy jak to bude vypadat se sněhem a uskutečněním kurzu. Případně mi zašlete telefon nebo mail kam bych informaci o uskutečnění mohla zaslat, jinak pro rodiče informace o kurzech budou na našich stránkách www.peklak.cz, kde se mohou podívat zda v pondělí dětem dávat sebou do školy lyžařské vybavení.

 Se srdečným pozdravem Vávrová Kateřina

                                     lyžařská škola Peklák

                                        Česká Třebová

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vánoční besídka se bude konat v pátek 12. 12. na Rychtě.
Před besídkou se zapojíme do celostátní akce vypouštění balónků s přáním Ježíškovi

__________________________________________________________________

Ve čtvrtek 20. 11. se konají  třídní schůzky od 14.00 - 16.00 hodin

informace o chování a prospěchu žáků za I. čtvrtletí
_________________________________________________________________

Ve středu 1. 10. jeli vybraní žáci z 2. - 4. ročníku na plaveckou soutěž měst do Litomyšle na bazén .

Plavecké soutěže se zúčastnilo 16 žáků. Odnesli si ze své první soutěže skvělé zážitky. Děkujeme jim za účast a za odvahu uplavat 100 m volným stylem (tj. 4 bazény) . Žáci byli odměněni dipolmem, sladkostmi a drobným dárkem. Výsledky najdete na stránkách krytého bazénu Litomyšl.


 

roč. Příjmení Jméno
2 Fišmon Jakub Florian
2 Bláha Antonín
3 Černý Matěj
3 Huška Viktor
3 Kožená Anežka
3 Ptáčková Tina
3 Sejkora Tomáš
3 Štiková Petra
3 Tměj David
3 Rambousková Anežka
4 Hnátková Tereza
4 Jireček Filip
4 Kavková Nina
4 Štarman Filip
4 Wejdová Krtistýna
4 Zvěřina Antonín ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Společná schůzka SRPŠ se koná ve čtvrtek 2. 10. 2014  v 15.30 hod.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Svitavy otvírají  Středisko výchovné péče -   více na www. svpsy.cz

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lyže Peklák Česká Třebová

moc Vás zdravíme po roce 2014 – 15 , posíláme předběžné informace o lyžařském kurzu pro děti na Pekláku

Během měsíce října Vaší školu navštívíme s propagacemi, plakáty, lístečky pro rodiče s přihláškou. Termíny domluvíme tak, aby vám vyhovovali hned na první schůzce nebo později mailem, podle počtu přihlášených dětí, spojování s jinými školami apod.

Rodiče budou mít 2-3 týdny na rozmyšlení a odevzdání přihlášky zpět paní učitelce. Platba po skončení lyžařského kurzu. Asi 300 - 400 Kč jedno odpoledne včetně  cesty či zapůjčení výbavy.

V případě nemoci přihlášeného dítěte vracíme za jednotlivé lekce poměrnou část kurzovného.

Veškerou propagaci, přihlášky, dopravu od školy a zpět, pojištění, instruktory s licencemi od Apul asociace profesionálních učitelů lyžování se zaměřením na výuku malých dětí, svačinku, teplý čaj, půjčení lyžařského vybavení pro děti, reflexní vestičky, pomůcky, diplomy atd..   zařizuje a zajišťuje lyžařská škola.

Půjčení vybavení je v půjčovně přímo na parkovišti, kde si instruktoři u autobusu přebírají děti a pomohou s přezutím vlastního nebo půjčením a vyzkoušením lyžařského vybavení.

Půjčení vybavení zahrnuje boty na lyže, lyže, hůlky pokud jsou potřeba, helmu.  Kurzy jsou určeny jak pro začátečníky tak i pokročilé děti, instruktoři vytvoří skupinky podle zdatnosti žáčků.

V případě jakéhokoliv dotazu napište na mail lyzarskaskola@peklak.cz nebo telefon 734862484.

Předběžné termíny pro Vaší školu: odpoledne  5.1., 12.1., 19.1., 26.1., 2.2.  (výuka 13-15 h)  Změny jsou samozřejmě možné jak Vaší tak naší strany.

S pozdravem Vávrová Kateřina

lyžařská škola Peklák

Česká Třebová

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nabídka zájmových kroužků

INFO:   na www.rytmik-krouzky.cz  - kroužky jsou placené, společně s MŠ by bylo možné zajistit kroužek taneční pokud bude zájem .
Od října budou ve škole kroužky : pěvecký, dramatický, počítačový, sportovní, angličtiny pro 1. ročník, náboženství popř. flétnový.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Kriteria přijímání žáků do školní družiny. 

       Přednost  mají žáci zaměstnaných rodičů a není jiná blízká osoba na jejich hlídání.

       Dále jsou upřednostňovány žáci prvního, pak druhého ročníku, dále třetího a nakonec

       čtvrtého ročníku.

Provozní doba školní družiny :   Po, St, Pá -   do 15.20
                                                   Út, Čt  -  do 16.10                    využijte prodlouženou dobu školní družiny

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výběr poplatků na školní  družinu

 

     1.  Od 1.9.2008  je vybírán poplatek 30 Kč měsíčně na jednoho žáka

       2. Vybrané peníze budou použity na zakoupení her, hraček a spotřebního materiálu (    čtvrtky, lepidla, barevné papíry, pastelky ….) .

       3.  Částka bude vybírána pololetně tj. 150.-Kč na jedno pololetí splatná vždy  začátkem

každého pololetí ( v měsících září a únor ) 

 


Směrnice stravování  k 1.9.2014

ŠKOLNÍ JÍDELNA - Základní škola Janov, okres Svitavy

Cena školního stravování (pro zjednodušení například obědu ve školní jídelně) se skládá ze tří hlavních položek:
- suroviny (tj. potraviny - maso, mouka, olej, atd.); tuto část hradí žáci
- mzdy kuchařek; ty hradí stát
- energie, kuchyňské stroje, údržba kuchyně, náklady na účetnictví, atd.; tyto položky hradí škola z provozního rozpočtu.

Žáci tedy platí pouze suroviny (potraviny) na výrobu obědu. Aby stát, když už školní stravování podporuje formou úhrady mezd kuchařek, zajistil dodržování výživových norem, určuje vyhláškou 105/2005 Sb. závazné poměry jednotlivých složek stravy (např. poměr tuků, zeleniny, mléčných výrobků, atd.) a také cenové rozpětí (aby některé jídelny nevařily neustále jen ta nejlevnější jídla a jiné naopak zase jen ta nejdražší. Novela této vyhlášky, která platí od ledna 2012, mění uvedené cenové rozmezí a horní hranici posunuje až na 35,- Kč. Na strávníky v rámci školního stravování tak od ledna dopadne zvýšení DPH u potravin z 10% na 14%.


·       Výdejní doba: 

 

 

 oběd

 děti MŠ

Dovoz určeným pracovníkem do výdejny

 děti ZŠ


 11.45 - 12.45

 zaměstnanci ZŠ

 

 11.45 - 12.45

 cizí strávníci

 

 11.00 - 11.30

Výše stravného je určena stravovnou podle vyhlášky č. 107/2005 Sb. a novelami , v základních kategoriích činí pro rok 2013 - 14

 


přesnídávka
od 1.11. 2013


oběd
od1.11. 2013


odpolední svačina
od 1.11. 2013

 MŠ žáci 3 – 6 let

 MŠ žáci 7 – 10 let


 8,00 Kč


16,00 Kč

17,00 Kč


7,00 Kč
 ZŠ  žáci 6 – 10 let


 


21,00 Kč


 žáci ZŠ v době nemoci

 

 I  neodhláš.


46,00 Kč

 

(21-14-11)

Placení stravného:

ZŠ: První a druhý den v měsíci zpětně za měsíc předcházející v hotovosti u vedoucí účetní školní jídelny.

MŠ: První a druhý den v měsíci zpětně za měsíc předcházející v hotovosti u vedoucí účetní školní jídelny. Výběr se uskuteční u. p. Jánové v ZŠ od  6.30 do 15.00 hod. Jinak po dohodě s vedoucí účetní p. Jánovou.

Přihlášky a trvalé odhlášky: Do jídlonosičů se mohou obědy vydat pouze 1. den nemoci dítěte, ostatní dny se musí odhlásit nebo hradit plnou částku za oběd tj. 46 Kč.

V době prázdnin je každý strávník automaticky odhlášen.

Dozor nad žáky zajišťují pedagogičtí pracovníci a vedoucí školní jídelny.

Dotazy a připomínky řešte ihned ve školní jídelně s vedoucí jídelny.

Upozornění (vyhláška č. 107/2005 Sb. §4 odst.9):

První den neplánováné nepřítomnosti strávníků ve škole (nemoc) je možnost odebrání oběda za finanční normativ. V další dny je možný jen odběr obědů za cenu zvýšenou o věcné a mzdové náklady, nebo odhlášení obědů.

1.9.2014

 
Školní rok 2013 - 2014


Basketbalový turnaj v Litomyšli 29.5.2014

„ O ZLATOU  LILII“

Velký úspěch našich žáků

3.  MÍSTO

v kategorii žáků 1. – 4.   ročníku

 ( celkem 6 družstev- 5 z Litomyšle )

Hráči

3. ročník :  Nina Kavková

                    Filip Štarman

                    Filip Jireček

                    Štěpán Šmíd

                    Antonín Zvěřina

4. ročník:   Patrik Černý

                    Radim Kavka

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Základní škola Janov nabízí všem rodičům i občanům obce video historie škol obce Janova Mendryky a Gajeru, které bylo promítáno na oslavě 140 let školy. Poplatek za video bude 50 Kč. Kdo bude mít zájem nahlásí se  do 30. 5. na ředitelství základní školy -  telefon: 461639205, 736489858 nebo mailem: zs.janov@tiscali.cz


--------------------------------------------------------------------------------------

Základní škola Janov

zve na

 OSLAVU 140  LET ŠKOLY IMG_0837A DĚTSKÝ DEN

MC900359601[1]SOBOTA  17. května 2014

10.00 - 13.00 hod .      Výstava   škola

(v  týdnu od 19. – 23. 5. od 7.00 – 15.00 hod.)

                                                       14.00 hod.                Fotbalové  hřiště
PROGRAM:

1. Workshop Zdeněk Roller  se 120 drumbeny ( bubny) Účastnit se mohou dospělí i děti.
 Soutěže s cenami pro dětí.
2. Vystoupení dětí ZŠ za doprovodu folkové skupiny „Náhoda"provázené prezentací – historie školy,  dobové fotografie ….
3.Volná zábava – k poslechu a tanci hraje skupina „Náhoda“

NEDĚLE  18. 5. od  9.30 – 11.30

výstava dobových materiálů u kostela ve výstavní síni

       

Pozn. Zdeněk Roller – vynálezce drumbenu, původně učitel. Co je to drumben? Český výrobek, na který má celosvětový patent. Je to víceúčelový nábytek a zároveň rytmický nástroj. Je vyroben z přírodních a recyklovaných materiálů. Konkrétně z trubky a nahoře je překližka. K čemu se drumben hodí?Jeho uplatnění je široké. Pro výuku, volnočasové aktivity, prevenci rizikového chování mládeže, pro muzikoterapii a arteterapii.  Přijďte, uvidíte  a ozkusíte.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UPOZORNĚNÍ:

Na 9. května 2014 vyhlašuje ředitelka školy ředitelské volno - následuje po státním svátku 8. května.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výsledky přírodovědné soutěže v DDM Litomyšl
Blahopřejeme ke skvělým výsledkům a děkujeme p. uč. Pechancové za dobrou přípravu dětí.

Dům dětí a mládeže v Litomyšli, ul. 17. listopadu 905, 570 01  Litomyšl

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

V ý s l e d k o v á    l i s t i n a

 

soutěže v poznávání přírodnin pro žáky 3. a 4. tříd, která se konala ve středu 19.3.2014 v Domě dětí a mládeže v Litomyšli.  Celkem bylo předloženo 30 přírodnin, max. možný počet bodů činil 60

 

Kategorie žáků 3. tříd :

------------------------------

1.-2.     Nina Kavková                        ZŠ Janov                                55 bodů   

            Kristýna Kršková                   ZŠ Dolní Újezd                      55

3.-4.     František Pecháček                III.ZŠ Litomyšl                      53

            Honza Karlík                          I.ZŠ Litomyšl                         53

5.-6.     Vojta Tomšíček                     ZŠ Dolní Újezd                      48

            Marie Vaňousová                   III.ZŠ Litomyšl                      48

7.         Štěpán Šmíd                           ZŠ Janov                                47

8.         Filip Jireček                           ZŠ Janov                                46       

9.         Vojta Synák                           ZŠ Dolní Újezd                      45

10.       Karolína Vašková                  ZŠ Dolní Újezd                      43

11.       Eliška Zölflová                      ZŠ Osík                                  42

12.       Ondřej Štarman                      I.ZŠ Litomyšl                         41

13.-14. Lucie Fendrychová                ZŠ Janov                                39

            Pavel Vostřel                          ZŠ Dolní Újezd                      39

15.       Katka Bělohlávková              ZŠ Osík                                  38

16.       Adam Hrubý                          ZŠ Dolní Újezd                      36

17.       Kateřina Kusá                        ZŠ Dolní Újezd                      35

18.       Lukáš Havran                         ZŠ Osík                                  34

19.       Nela Jiskrová                         ZŠ Osík                                  31

20.       Anička Filipi                          II.ZŠ Litomyšl                        30

21.       Lucie Renzová                       ZŠ Lubná                                29

22.       Kristýna Wejdová                  ZŠ Janov                                28

23.-25. Markéta Faltysová                 ZŠ Lubná                                27       

            Veronika Jiráňová                  ZŠ Lubná                                27

            Amálie Pakostová                  II.ZŠ Litomyšl                        27

26.       Adéla Janecká                                    ZŠ Dolní Újezd                      26

27.       Tomáš Folta                           III.ZŠ Litomyšl                      25

28.-30. Tereza Hnátková                    ZŠ Janov                                24       

            Julie Müllerová                      II.ZŠ Litomyšl                        24

            Max Patočka                          ZŠ Lubná                                24

31.       Michalka Pelcová                  II.ZŠ Litomyšl                        22

32.       Barbora Šnébergerová           II.ZŠ Litomyšl                        21

33.       Šárka Nahácka                       ZŠ Dolní Újezd                      20

34.       Nikolka Rybová                     II.ZŠ Litomyšl                        19

35.       Tereza Kovářová                   II.ZŠ Litomyšl                        18

36.-37. Adélka Karásková                  II.ZŠ Litomyšl                        16

            Klára Štarmanová                  II.ZŠ Litomyšl                        16       

 

Kategorie žáků 4. tříd :

------------------------------

1.         Štěpán Dostál                         III.ZŠ Litomyšl                      57 bodů

2.         Adéla Kárská                         ZŠ Lubná                                56

3.-4.     Adéla Hušková                       ZŠ Janov                                54

            Michaela Kvasničková          ZŠ Lubná                                54

5.-7.     Pavel Jána                              ZŠ Lubná                                53

            Dominik Novák                     ZŠ Osík                                  53

            Karla Rubková                       ZŠ Dolní Újezd                      53

8.         Jan Vostřel                             ZŠ Lubná                                51

9.         Eliška Waleczková                ZŠ Lubná                                50

10.-12. Barbora Hanzlová                  ZŠ Osík                                  49

            Jiří Jílek                                 ZŠ Lubná                                49

            Jiří Svatoš                              ZŠ Dolní Újezd                      49

13.       Lenka Kabrhelová                  ZŠ Dolní Újezd                      48

14.       Lucie Vítová                          ZŠ Lubná                                47

15.-16. Filip Kotouček                       ZŠ Lubná                                45

            Tomáš Lněnička                    ZŠ Dolní Újezd                      45

17.       Erika Černá                            ZŠ Janov                                44

18.-19. Michala Marková                   ZŠ Dolní Újezd                      39

            Eliška Pechancová                 ZŠ Dolní Újezd                      39

20.       Lukáš Neumeister                  ZŠ Lubná                                38

21.       Nikol Horáčková                    III.ZŠ Litomyšl                      35

22.-24. Zdeněk Jiskra                         III.ZŠ Litomyšl                      33

            Matyáš Novotný                     III.ZŠ Litomyšl                      33

            Radek Svatoš                         ZŠ Dolní Újezd                      33

25.-27. Jan Brýdl                                III.ZŠ Litomyšl                      32

            Vojta Faltys                            ZŠ Dolní Újezd                      32

            Radovan Flídr                        ZŠ Dolní Újezd                      32

28.       Jana Brychtová                      ZŠ Dolní Újezd                      31

29.-30. Pepa Mráz                              ZŠ Dolní Újezd                      29

            Matyáš Zahradník                  III.ZŠ Litomyšl                      29

31.       Lenka Hochbergrová             III.ZŠ Litomyšl                      28

32.       Eliška Šlégrová                      III.ZŠ Litomyšl                      23

33.       Janička Boucníková               II.ZŠ Litomyšl                        22

34.-35. Karolína Klementová            III.ZŠ Litomyšl                      19

            David Nešetřil                                    III.ZŠ Litomyšl                      19           

 


.

Základní škola  Janov  pořádá od pondělí 7. 4 – 11.4. sběr starého papíru v prostorách školy.
  Prosí tímto všechny rodiče a občany  o pomoc při sběru  tím, že vyjdou vstříc dětem , které je osloví a nebo sami  donesou  sběr do školy .Starý papír musí být tříděný – zvlášť noviny, časopisy, dektury – vše svázané.  Děkujeme za pomoc. Výtěžek bude  použit  pro děti školy na Den dětí.


17. května oslavíme 140. výročí školy - prosíme o zapůjčení dobových fotografií
plán oslav zveřejníme později

Informace plavecký výcvik  2013 – 2014 ( 2.4. – 4.6.)

 

Úhrada :  žáci 1. a 2. ročníku  - kurzovné 600.- Kč+ cestné  140.-  celkem 740 Kč

               žáci 3. a 4. ročníku -  kurzovné a provozní náklady 1000 Kč + cestné 140.-

                         úhrada žáci 300 .- + 140.- celkem 440 Kč , 700 Kč placeno krajem  

Řádně omluveným nemocným žákům 1. - 2.  ročníku bude vrácena poměrná část, 3. a 4. ročníku při absenci vyšší jak 50 %.

Plavecký bazén v Litomyšli, doprava linkovým autobusem v 8.33 , zpět v 11.45 hod.
 
S  sebou mýdlo, ručník, plavky, boty bazénové, hřeben,kapesníčky, svačina + pití, igelitový sáček.

Zdravotní problémy  či úlevy hlaste třídnímu učiteli předem. Osvobození od plaveckého výcviku jen na doporučení lékaře.


FOTOGRAFOVÁNÍ  DĚTÍ      čtvrtek  20. 2. 2014

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

jsme velmi potěšeni, že jste si pro fotografování Vašich dětí zvolili právě společnost Photodienst Brno.

Potvrzujeme dohodnutý termín fotografování na 20. únor 2014.

Těšíme se na fotografování u Vás!

Váš Photodienst Brno

 


ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU PRO ROK 2014 - 2015

Byli přijati žáci vedeni pod těmito evidenčními čísly: 6/2014, 7/2014, 8/2014, 9/2014, 10/2014, 11/2014, 12/2014,13/2014, 12/2014, 15/2014,
16/2014, 17/2014, 18/2014, 19/2014, 20/2014, 21/2014

Jedeme lyžovat !!!

Zima konečně dorazila i k nám, zasněžujeme co to jde, lyžařská škola zahájí svůj provoz 31.1. v pátek.

 Váš pondělní kurz 3.2. proběhne dle plánu.

 Autobus:

ZŠ Janov 12.15 h

ZŠ Němčice 12.30 h

Náhradní termíny za zrušené lekce budeme řešit a hned jak bude vše jasnější a podle počasí se ozveme.

 Hodně dotazů je k ceně kurzu, zda to není finančně nevýhodné pouze jedna lekce, rodiče se nemusí obávat,

celou částku za kurz vydělíte 5 a to bude cena za jednu lekci!

 Těšíme se na Vás!

S pozdravem Vávrová Kateřina lyžařská škola Peklák         

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Zpráva lyžařský kurz

Dobrý den!

 Počasí je letos opravdu nešťastné, včera s prvními mrazy se začalo zasněžovat, abychom mohli areál otevřít je nutné zasněžovat alespoň týden pro dostatečnou vrstvu sněhu. Čím větší mráz tím víc sněhu se vyrobí.

Je nám to moc líto, ale protože Váš kurz je již v pondělí, vysněžit zřejmě nestihneme, proto 4 lekci lyžařského kurzu na Pekláku plánovanou na  27.1. musíme zrušit. Pátá lekce s největší pravděpodobností už dopadne.

Cena za zbývající  lekci bude, ..... cena celého kurzu děleno 5 ...., takže pro rodiče finančně vyjde stejně jestli dítě jede jednou nebo pětkrát, .... je to ale škoda, že to letos takto nevyšlo.

S pozdravem Vávrová Kateřina lyžařská škola Peklák    


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                               

ZÁPIS

do 1. ročníku naší školy se uskuteční ve čtvrtek 6. února 2014 od 13.00 hodin. Bližší informace a dotazníky bude podávat v polovině ledna p. ředitelka Hájková v MŠ.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Článek do časopisu Litomyšle LILIE

Poděkování ze ZŠ U Školek
Výsledek předvánoční sbírky zimního šatstva pro syrské uprchlíky v Jordánsku byl velkolepý. Na výzvu Ministerstva vnitra ČR zareagovaly kromě naší školy i ostatní stonožkové školy našeho regionu - ZŠ Opatov, ZŠ Janov a ZŠ Damníkov, sbírku podpořila i Farní charita Litomyšl a ZŠ Morašice, přidalo se i mnoho občanů našeho města. Všem patří veliké poděkování, protože i díky nim poletí letadlo do Jordánska zcela plné! Celkově se v naší škole, která všem zmíněným posloužila jako sběrné místo, shromáždily 162 pytle s oblečením. Z tohoto množství naplnili žáci naší školy 82 pytle a dokázali tak, že jim osud jejich vrstevníků v daleké zemi není lhostejný. Ještě jednou všem děkujeme.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------

PODĚKOVÁNÍ VŠEM ZA SBÍRKU ZIMNÍHO OBLEČENÍ PRO SYRSKÉ DĚTI

V pondělí 6.1.2014 jsme za pomocí dopravy od obce Janov dovezli na společné překladiště do II .ZŠ Litomyšl 17 pytlů zimního oblečení, které vojenským speciálem poputuje do uprchlického tábora v Jordánsku a bude předáno syrským dětem. Všem , kdo oblečení věnovali děkujeme za nás i za hnutí Stonožka, které tuto sbírku organizovalo.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Je nám to moc líto, ale lyžařský kurz na Pekláku(první lekce) plánovaný na  6.1. je z důvodu nevyhovujících lyžařských podmínek zrušen. O následujících lekcích Vás budeme informovat.
Cena za zbývající  lekce se samozřejmě v přímém poměru sníží.Moc nás to mrzí, budeme doufat v chladnější a příznivější počasí do dalších týdnů.Omlouváme se!

S pozdravem Vávrová Kateřina lyžařská škola Peklák                                                          

Hodně zdraví s pokojenosti v novém roce 2014 přeje všem ředitelka školy !
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I my chceme pomoci dětem
Prosíme rodiče, zda by nám nepomohli se sbírkou ošacení - můžete ho nosit do školy  nejdéle do 6. 1. 2014.

Ministerstvo vnitra ČR požádalo Stonožku o urgentní pomoc  a Stonožka žádá o pomoc Vás všechny. Velmi nutně bychom potřebovali sehnat velké množství i již použitého teplého zimního oblečení pro děti každého věku - tedy od malých dětí až po ty velké do 18 let. 

Nastávající zima zhoršuje už tak těžké životní podmínky uprchlíků ze Sýrie, soustředěných např. v druhém největším uprchlickém táboře na světě v jordánském Zaatarí. Lidé se zde i bez zimy potýkají s drsnými životními podmínkami. V současné době se zde nachází asi 80 tisíc uprchlíků, z toho je skoro polovina dětí. Jejich počet se neustále zvětšuje. Každou noc překročí jordánskou hranici okolo 500 - 700 Syřanů. Mají hlad, jediné v čem ze své země odešli je lehké oblečení, které je před mrazivou vlnou neochrání. V táboře nefunguje centrální vytápění, uprchlíkům, především dětem je zima. Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) dodává Syřanům celty a pokrývky, nicméně děti v táboře by uvítaly i teplé zimní oblečení, kterého se jim nedostává.

    Podrobnější informace najdete na www.stonozka.org
DĚKUJEME

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

Zpívání u stromečku
 

V sobotu 21.12.2013 v 16.00 hod. se koná vánoční setkání u vánočního stromu u kostela, program v místním kostele.Vystoupí tam děti naší školy s programem. Po programu  bude občerstvení zajištěné obecní úřadem.  Prosím rodiče, aby  s dětmi přišli na toto zpívání v 15.45 hod.                Děkuji    V. Zemanová, ředitelka ZŠ          

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Organizace lyžařského kurzu

 Pozor 1. termín již v pondělí hned po vánočních prázdninách tj . 6. 1. 2014

Děti si vezmou do školy lyžařské oblečení ( zde se přestrojí) a lyžařskou výstroj, kdo má svoji. 

 Možnost  dozoru i ze strany rodičů, kdo by měl zájem jet s námi ať zavolá na školní mobil: 736481858 nebo pevnou linku 461639205

Budeme spojeni s dětmi z Němčic (asi 16 dětí), pro které se autobus zastaví po cestě.

 Termíny:

 6.1., 13.1., 20.1., 27.1., 3.2.

 Autobus k nám dorazí 12.15 h, výuka 13-15 h, návrat cca 15.40 h.

 Po vánočních  prázdninách budeme vybírat kurzovné.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         Základní škola Janov      

Vás  zve  na  VÁNOČNÍ  BESÍDKU

              a vánoční prodejní výstavu

ve čtvrtek 12.12. 2013 v KD na Rychtě od 17.15 hod.

                                             Od 15.00hod. – prodej vánočních výrobků

 

vstupné dobrovolné                 občerstvení zajištěno

 

Cirkus

V pondělí  25. 11. přijede do naší obce cirkus představení se koná od 17.00 hod.

Divadlo Brno

Obec  Janov pořádá 14. prosince zájezd do divadla v Brně , autobus hradí obec, divdlo je vhodné i pro děti vstupenka 150,-  mohou jet i rodiče s dětmi. Přihlásit se můžete u p. Vomočilové na obecním úřadě.

Třídní schůzky
 se uskuteční v úterý 26. 11.  od 13.00 - 16. 00 hod. - informace o prospěchu a chování a jiné.


_________________________________________________________________

Dárek k Vánocům

Ve středu 13. 11. 2013 přijede do školy p. Třísková, která bude s dětmi vyrábět dárek k Vánocům.
( 60 Kč na materiál )  Výroba dárku je dobrovolná.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Družební škola na Slovensku

Navázali jsme družební kontakt se slovenskou školou ze Záhradného na východním Slovensku - zde je první dopis.

Dobrý deň. Srdečne Vás pozdravujem a už teraz sa teším na vzájomnú spoluprácu pri výrobe a výmene záložiek. Predstavím Vám našu školu. Sme malotriedna základná škola , ktorá má 48 žiakov 1. _ 4. ročníka. V škole pracujú traja učitelia a jedna vychovávateľka. Sme v obci ktorá má asi 1000 obyvateľov. Nachádza sa na Východnom Slovensku.
 V priebehu týždňa Vám pošlem e- mail, kde Vám aj prostredníctvom fotografií predstavím život v našej škole. Záložky s obľúbeným hrdinom sú v procese výroby, priebežne Vás budem informovať ako sa nám darí. Verím, že medzi žiakmi našej školy a aj nami vznikne pekné priateľstvo a výborná spolupráca.

S pozdravom Adriana Nováková

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadační fond ALBERT
Vyhlásil  celorepublikový projekt   " Zdravá pětka " , který učí děti  zásadám zdravé výživy a zdavého životního stylu.
Do projektu jsme přihlásili i naši školu.  Vše o projektu najdete na www.zdrava5.cz


__________________________________________________________________

Vánoční přání

Namalovali jsme celkem 103 přání , z nichž některé namalavaly děti doma za pomocí rodičů, kterým za jejich účast děkujeme.  Výtěžek z podeje opět poslouží nemocným dětem.  Největší počet odevzdaly Lucie Wejdová      ( 19 ) a Erika Černá  ( 36) .

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Vánoční besídka
se uskuteční 12. prosince ve čtvrtek společně s MŠ - nejprve vystoupení MŠ a po ní ZŠ asi od 16.00,
výstava prací žáků a vánoční prodej před besídkou.

Bližší informace na plakátech a pozvánkách v prosinci.

__________________________________________________________________________

Lyžařský kurz Peklák
Žáci dostanou letáček a informacemi a prosili bychom závazné přihlášky donést po podzimních prázdninách.
__________________________________________________________


Divadlo Litomyšl
Úterý  5. listopadu Smetanův dům - představení  " Matylda zasahuje " - Divadlo DAP Praha

Cena 30 Kč a 14.- autobus


Směrnice stravování  k 1.11. 2013

ŠKOLNÍ JÍDELNA - Základní škola Janov, okres Svitavy

Výše stravného je určena stravovnou podle vyhlášky č. 107/2005 Sb. a novelami , v základních kategoriích činí pro rok 2013 - 14

 


přesnídávka
od 1.11. 2013


oběd
od1.11. 2013


odpolední svačina
od 1.11. 2013

 MŠ žáci 3 – 6 let

 MŠ žáci 7 – 10 let


 8,00 Kč


16,00 Kč

17,00 Kč


7,00 Kčcelkem 31 - 32 Kč

 ZŠ  žáci 6 – 10 let


 


21,00 Kč

 zaměstnanci MŠ

 50,00 Kč

 

(25-14-11)


 cizí strávníci - důchodci

 50,00 Kč

 

(25-14-11)
Desatero rad pro vaše děti  - počítač

 

1.      Nedávej nikomu adresu ani telefon. Nevíš, kdo se krývá za monitorem na druhé straně.

2.      Neposílej nikomu koho neznáš svoji fotografii, ani kamarádovi, nevíš, co s ní může udělat.

3.      Udržuj hesla ( k e- mailu  ) v tajnosti, nesděluj je ani kamarádovi.

4.      Nikdy neodpovídej na neslušné, hrubé e-maily – ignoruj je.

5.      Nevěř každé informaci, kterou na internetu získáš.

6.      Svěř se dospělému, pokud tě některé stránky nebo vzkazy vyděsí.

7.      Pokud narazíš na obrázek, video, které tě šokuje opusť webovou stránku.

8.      Když se s někým nechceš bavit, nebav se s ním.

9.      Nedomlouvej si schůzku přes internet, aniž bys o tom někomu řekl.

10.  Neotvírej přílohy zprávy, která přišla z neznámé adresy.


Pozvánka na informativní schůzku školy ZŠ Janov
v úterý  24.9.2013 v 15.30 hod

Program:

Hodnocení práce školy ve školním rok
 
Plán na školní rok 2013- 2014

 
Školní řád

 
Minimální preventivní program

Diskuse, třídní pohovory

Prosíme rodiče o pravidelnou prohlídku vlasů – ve škole se vyskytly vši.

Telefonní čísla ZŠ Janov

ZŠ ředitelna:                  461 639 205 
Základní škola mobil     736 481 858

Školní jídelna :               469 813 010 

Školní družina :              604 544 231 


Prázdniny ve školní roce 2013 - 14:
            podzimní      29. - 30. 10. 2013
            vánoční         21. 12. 2013 - 5. 1. 2014 ( vyučování od 6.1.2014)
            pololetní        31.1 .2014
            jarní               10. 2. - 16. 2. 2014
            velikonoční   17. 4. - 18. 4. 2012
            hlavní  od      28. 6. 2014

Ve škole budou pracovat tyto kroužky: pěvecký, dramatický ? , informatiky, flétnový.
Kroužky  vedené rodiči:   mladí požárníci, fotbalový

Nově jsou k nabídce kroužky od SPOLEČNOSTI  RYTMIK -  cena 690 Kč za jedno pololetí 
         www.rytmik-krouzky.cz
domluva je na kroužek taneční, rytmický a popřípadě dramatický při počtu asi 10 dětí, kroužek by se uskutečnil v úterý od 13.30,
přihlášky budou dětem rozdány první týden školy


Ceny obědů zůstanou do konce roku 2013 stejné jako loni

Směrnice stravování  k 1. 9. 2013

ŠKOLNÍ JÍDELNA - Základní škola Janov, okres Svitavy

Cena školního stravování (pro zjednodušení například obědu ve školní jídelně) se skládá ze tří hlavních položek:
- suroviny (tj. potraviny - maso, mouka, olej, atd.); tuto část hradí žáci
- mzdy kuchařek; ty hradí stát
- energie, kuchyňské stroje, údržba kuchyně, náklady na účetnictví, atd.; tyto položky hradí škola z provozního rozpočtu.

Žáci tedy platí pouze suroviny (potraviny) na výrobu obědu. Aby stát, když už školní stravování podporuje formou úhrady mezd kuchařek, zajistil dodržování výživových norem, určuje vyhláškou 105/2005 Sb. závazné poměry jednotlivých složek stravy (např. poměr tuků, zeleniny, mléčných výrobků, atd.) a také cenové rozpětí (aby některé jídelny nevařily neustále jen ta nejlevnější jídla a jiné naopak zase jen ta nejdražší. Novela této vyhlášky, která platí od ledna 2012, mění uvedené cenové rozmezí a horní hranici posunuje až na 35,- Kč. Na strávníky v rámci školního stravování tak od ledna dopadne zvýšení DPH u potravin z 10% na 14%.

Školní jídelna zajišťuje stravování:

·       dětí MŠ

·       dětí ZŠ

·       zaměstnanců ZŠ, MŠ

·       místních občanů

Výdejní doba:

 

 

 oběd

 děti MŠ

Dovoz určeným pracovníkem do výdejny

 děti ZŠ


 11.45 - 12.45

 zaměstnanci ZŠ

 

 11.45 - 12.45

 cizí strávníci

 

 11.00 - 11.30

 

Výše stravného je určena stravovnou podle vyhlášky č. 107/2005 Sb. a novelami , v základních kategoriích činí pro rok 2013 - 14

 


přesnídávka
od 1. 9. 2013


oběd
od 1. 9. 2013


odpolední svačina
od 1. 9. 2013

 MŠ žáci 3 – 6 let

 MŠ žáci 7 – 10 let


 7,00 Kč


15,00 Kč

16,00 Kč


6,00 Kč
 ZŠ  žáci 6 – 10 let


 


19,00 Kč


 žáci ZŠ v době nemoci

 44,00 Kč

 

(19-14-11)

 zaměstnanci MŠ a ZŠ

 47,00 Kč

 

(22-14-11)
 cizí strávníci - důchodci

 47,00 Kč

 


Placení stravného: První den v měsíci zpětně za měsíc předcházející v hotovosti u vedoucí účetní školní jídelny

Přihlášky a trvalé odhlášky:Do jídlonosičů se mohou obědy vydat pouze 1. den nemoci dítěte, ostatní dny se musí odhlásit nebo hradit plnou částku za oběd tj. 44 Kč.

  •  osobně či telefonicky u vedoucí ŠJ

V době prázdnin je každý strávník automaticky odhlášen.

Dozor nad žáky zajišťují pedagogičtí pracovníci a vedoucí školní jídelny.

Dotazy a připomínky řešte ihned ve školní jídelně s vedoucí jídelny.

Upozornění (vyhláška č. 107/2005 Sb. §4 odst.9):

První den neplánováné nepřítomnosti strávníků ve škole (nemoc) je možnost odebrání oběda za finanční normativ. V další dny je možný jen odběr obědů za cenu zvýšenou o věcné a mzdové náklady, nebo odhlášení obědů.

 
Školní rok 2012 - 2013

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

 

 

Pardubický kraj ve spolupráci s organizátorem regionální dopravy OREDO s.r.o. spustí od 1. září 2013 nový systém odbavování cestujících v regionální autobusové a drážní dopravě, a to formou nových čipových karet IREDO. Použití karty bude nezbytné pro dojíždějící děti a studenty škol, kteří budou uplatňovat slevu na jízdném prostřednictvím časových jízdenek. Kartu bude možné využít pro cestování jak v Pardubickém, tak v Královehradeckém kraji. Pořízení čipové karty bude stát jednorázově 150,- Kč. Tento poplatek bude splatný při podání vyplněné žádosti o vydání čipové karty IREDO na kontaktních místech. Vyplněné a potvrzené žádosti mohou žadatelé podávat od 1. srpna 2013. Karta bude vyhotovena v termínu do 14 dnů od podání žádosti a bude připravena k vyzvednutí na kontaktních místech, kde byla žádost podána. Bližší informace budou průběžně zveřejňovány na webových stránkách Pardubického kraje.

     

Doporučujeme požádat o vydání karty již v srpnu, abychom předešli zbytečnému náporu žádostí v září.

     

Dovolujeme si Vás touto cestou požádat o informování Vašich žáků a zaměstnanců a dále o distribuci žádostí o vydání karty mezi žáky. Formulář žádostí o vydání čipové karty IREDO současně obsahuje i místo pro potvrzení školy o studiu. Tento formulář osobně rozvezou pracovníci Krajského úřadu Pardubického kraje na Vaše školy v období od 21. 6. 2013 do 25. 6. 2013. Formuláře budou předány proti podpisu. Pokud dojde k situaci, že základní škola v obci bude uzavřena, bude provedeno předání žádostí na místním obecním úřadu.

 

Velký úspěch ve fotografické soutěži " Vodní Valy pohledem fotografické čočky "
získali jsme celkem 3 ocenění

1.  místo v kategorii žáků prvního stupně za kolekci  "Pohledy dětskýma očima"

Čestné uznání  za  kolekci " Pařezy promlouvají"
Cenu poroty za ekologickou kolekci   " Bezradnost" .

Celkem jsme vystavovali  10 fotografií, které děti s paní učitelkami nafotily v době čekání na plavecký výcvik.

Ceny jsme si přebrali v Litomyšli ve Smetanově domě při slavnostním vyhodnocování za účasti zástupců města Litomyšle, DDM a členů nadace Proměny. Vystavíme si je na chodbách školy.

Další akce

20. 6. Výlet Bouzov a Javoříčko - odjezd v 7.30 hod , návrat kolem 16.00.

25.6. Kino Litomyšl 50.- Kč vstup, 14.- cesta odjezd v 8.30 - Království lesních střážců.

Hasičské cvičení spolu s místní jednotkou - není stanoveno přesné datum-  bude ke konci školního roku.


Basketbalový turnaj

28.5. se žáci  2. - 4. zúčastnili v Litomyšli basketbalového turnaje " O ZLATOU LILII " 2013
 v kategorii neregistrovaní žáci 1.- 4. ročníku se umístili na 4. místě hned za litomyšlskými školami. K tomuto výkonu jim blahopřejeme. Ať jim sportování vydrží.Dopravní hřiště Svitavy

Pojedou žáči 4. ročníku v pátek 7. června ráno autobusem, návrat do oběda. Cestné si hradí žáci.

Zájmové kroužky ve školním roce 2013- 2014

Byla nám učiněna nabídka kroužků vedená profesionály. Blíže s ní budou seznámeni rodiče v září na 1. schůzce. Už nyní si je můžete vyhledat a zjistit za jakých podmínek by kroužky fungovaly na www.rytmik-krouzky.cz

V rámci Dne Země jsme se přihlásili do fotografické soutěže nazvané  "Vodní valy pohledem fotografické čočky" pořádané DDM Litomyšl

Žáci před výukou plavání nafotografovali  prostředí Vodních valů v Litomyšli a ve škole jsme zpracovali fotografie do 4 kolekcí s názvy : 1. Pařezy promlouvají, 2. Dvojčata - řeka maluje, 3., Kuk - tady žiju já, 4. Bezradnost.
30. 5. dojde k hodnocení porotou. Výstava prací bude ve Smetanově domě v červnu.


Vyhodnocení výtvarné soutěže Požární ochrana očima dětí - okresní kolo Svitavy

V kategorii ZŠ 1 se umístili na 1. místě Antonín Zvěřina, na 2. místě Lucie Fendrychová
žáci se zúčastní slavnostního předání cen ve Svitavách - termín není ještě znám.


Práce těchto dětí byly zaslány do soutěže

třída

1. 1 Ćerný Matěj
  2 Kožená Anežka
  3 Ptáčková Tina
 
 
2. 1 Fendrychová Lucie
  2 Zvěřina Antonín
  3.4 Jireček Filip
  3.4 Kavková Nina
     
3. 1 Hušková Adéla
  2 Černá Erika 
  3.4 Černý Patrik
  3.4 Kavka Radim
     
4. 1.2. Burešová Eliška
  1.2. Daňhelová Adéla
  3.4. Dostál Tomáš
  3.4. Jána Dominik
    Klusoňová Michaela
    Kopecká Petra
    Žďárová DorotaFOTOGRAFOVÁNÍ

Vážení rodiče,

blíží se termín fotografování Vašich dětí - 9. květen 2013.

ukázky pro rodiče případně další upřesnění, obraťte se prosím na naši školu nebo vyhledejte

Photodienst Brno   www.photodienst.cz

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Návštěva I. ZŠ Litomyšl


Žáci 4. ročníku navštíví  školu  v pondělí  20. 5. 2013  před plaveckým výcvikem - pojedeme autobusem v 7.30 hod. 
Seznámíme se s třídními učitelkami a školou.  Děti se musí rozdělit do dvou skupin.
Rodiče - pro ně je připravena společná schůzka s vedením školy na pondělí 27. 5.  od 15.30 hod.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Den Země   Litomyšl

Ve čtvrtek  25. 4. 2013 jedeme na Den země v 7.30  hod.  z Janova  do Litomyšle. V 8. 30 hod.  pojedeme městskou
dopravou do Nedošínského háje za doprovodu p. Urbánka z DDM v Litomyšli, který nás seznámí s místní chráněnou
 oblastí. Od 11.00 hodin vystoupí žáci na náměstí u pomníku B. Smetany  na pódiu s programem Afrika .
 Na náměstí budou také probíhat trhy, kde si děti budou moci něco zakoupit . Návrat v 12. 30.  hodin.
Cestné bude uhrazeno ze sběrové akce.
Děkujeme všem, kteří se ke Dni Země  zúčastnili  sběrové akce, ta bude tento týden ukončena.
Děkujeme p. Jirečkové za zorganizování sběru ve firmě  Mach.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Požární  ochrana čima dětí - výtvarná soutěž, kterou pořádá OHS Svitavy
10. 4. 2013  - zaslali jsme výkresy těcho žáků a budeme očekávat výsledky hodnocení

Celkem 18 prací

třída

1.
Ćerný Matěj
 
Kožená Anežka
 
Ptáčková Tina
 
 
2.
Fendrychová Lucie
 
Zvěřina Antonín
 
Jireček Filip
 
Kavková Nina
 
 
3.
Hušková Adéla
 
Černá Erika 
 
Černý Patrik
 
Kavka Radim
 
 
4.
Burešová Eliška
 
Daňhelová Adéla
 
Dostál Tomáš
 
Jána Dominik
 
Klusoňová Michaela
 
Kopecká Petra
 
Žďárová Dorot


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Sběr starého papíru

 Se uskuteční ve dnech   3. – 12. 4. 2013, od  6.30  – 15.00 hod.

Sbíráme papír  převázaný provázkem nebo v krabici, noviny, časopisy, dektury.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Srdečně zveme všechny rodiče, babičky, dědečky a další občany na

Velikonoční  výstavu

Pondělí 27. 3. -  29. 3. 2013 ( Vernisáž- zahájení s kulturním programem v pondělí od 14.30 )

Soutěž o nejlepšího velikonočního zajíce. Otevřeno pondělí do 17. hod. , út , st do 15. hod.

Zároveň se budou konat třídní schůzky v pondělí 25. března od 13.00 – 16. 30 hod.

 informace o prospěchu, přechod žáků do 5. třídy, sběr papíru a další.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prosíme o zaplacení plaveckého výcviku. Termíny:   10 lekcí - 2 x 45 min

Pondělí: 8.4., 15.4., 22.4., 29.4., 6.5., 13.5., 20.5., 27.6., 3.6., 10.6.,  - 2013

doprava linkovým autobusem v 8.30.

1. a 2. ročník     (10 x 60)  600 Kč + cestné (10 x 14) 140 Kč - Celkem 740 Kč                     
     
3. a 4. ročník   (10 x 100)  700 hradí škola, 300.- žáci + cestné 140.- Celkem 440 Kč

S sebou mýdlo, ručník, plavky, boty bazénové, hřeben,kapesníčky, svačina + pití, igelitový sáček. Zdravotní problémy  či úlevy hlaste třídnímu učiteli předem. Osvobození od plaveckého výcviku jen na doporučení lékaře.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Od dubna bude navíc k prodeji dětem ke svačinám kvalitnější choceňský jogurt za 9 Kč.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sběr starého papíru se uskuteční 1. týden v dubnu tj. od 2. 4. do 12. 4. 2013

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výsledky  RECITAČNÍ SOUTĚŽE, která se uskutečnila 6. 3. 2013

 

  1. ročník      1. Štiková Petra , 2.Tmějová Emma, 3. Králová Veronika
  2. ročník      1. Kavková Nina, 2. Fendrychová Lucie, 3. Šmíd štěpán
  3. ročník      1. – 2. Hušková Adéla, Erika Černá, 3. Čermáková Magda
  4. ročník      1. Jánová Eliška, 2. Kadlecová Monika, 3. Klusoňová Michaela

 

 


VELIKONOČNÍ VÝSTAVA
Na 25. - 27. března plánujeme velikonoční výstavu a vernisáž.  Letošní moto výstavy je "Šibalský zajíček ušáček " .
Kdo se che zapojit do naší malé soutěže o nejlepšího zajíce, může nám své výrobky všeho druhu z různého materiálu, těsta ...

dodat na naší výstavu do pátku 22. března 2013. Vyhodnocení proběhne ve středu před velikonočními prázdninami.
Vernisáž bude zahájena 25. 3. ve 13.00 hodin - vystoupí žáci naší školy. Po prohlídce výstavy budou třídní chůzky.


PLAVECKÝ VÝCVIK   

Se uskuteční od 8. 4. 2013 - 10. 6. 2013 každé pondělí. Na základě ankety pro rodiče budeme jezdit linkovým autobusem - přiklonila se většina rodičů. Cena zůstává  stejná jako loni - žáci 3. a 4. ročníku  1000 Kč ( z toho hradí žáci 300 Kč, obecní úřad 300 Kč, krajský úřad 400 Kč ) + cestné 140 Kč. Žáci 1. a 2. ročníku hradí 600 Kč + cestné 140 Kč.  Bližší informace budou podány ještě těsně před uskutečněním kurzu.


ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU PRO ROK 2013 - 2014


Byli přijati žáci vedeni pod těmito evidenčními čísly: 11/2013, 12/2013, 13/2013, 14/2013, 15/2013, 16/2013, 17/2013, 18/2013,
19/2013, 20/2013. 

Den otevřených dveří na Základní škole Janov se pro rodiče a hlavně pro žáky nastupující v letošním roce do 1. ročníku koná 22. ledna 2013 od 7.30 do 16. 30 hodin. 
Těšíme se na setkání s novými rodiči. Po celý den budou rodičů k dispozici všechny u čitelky, ředitelka školy, pracovníci školní jídelny. Rádi zodpovíme jakékoli dotazy, prohlédnout si můžete celou školu, můžete se seznámit se školním vzdělávacím programem, učebními pomůckami .....
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Den otevřených dveří pro žáky 4. ročníku na 1. ZŠ v Litomyšli se koná 17. 1. od 7.50 do 16. 30 .

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Zápis dětí do 1. ročníku se uskuteční 12. února 2013 od 13.00  do 16.30 .

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
V době od 4. 2. 2013 - 8. 2. 2013 jsou v našem okrese jarní prázdniny, které navazují na jednodenní pololetní 1.2. .


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sdělujeme rodičům, že již byla naplánována plavecká výuka  v plaveckém bazénu v Litomyšli a to od 8. 4. 2013.
Pouze žádáme rodiče o vyjádření s k dopravě na bazén. Jedná se o dopravu ráno do Litomyšle. Kurz bude začínat v 10.00, ale my bychom museli jet autobusem již v 8.33, což by znamenalo v Litomyšli hodinu někde čekat. Mohli bychom také zajistit dopravu zvláštním autobusem, ale jedna jízda by místo 7 Kč mohla vyjít i na 4o Kč. Zpáteční cestu bychom vždy jezdili linkovým autobusem. Napište nám, co by vám více vyhovovalo: 1. Linkový autobus a hodinové čekání
                                                                                                  2. Objednat zvláštní autobus

   E mail: zs.janov@tiscali.cz                                                                                                        Děkujeme


Všichni učitelé i zaměstnanci vám přejí příjemné VÁNOCE

a v novém roce ať se všichni opět ve zdraví sejdeme.


__________________________________________________________________________________________________________________

22. prosince v sobotu v 16.00 pořádá obec zpívání u stromečku. Děti ZŠ vystoupí se svým programem v místním kostele.

Prosíme všechny rodiče, aby své děti dovedly do kostela v 15. 45 hodin a zároveň všechny zveme- udělejte si chvilku pohody  v předvánočním čase .

__________________________________________________________________________________________________________________

V úterý 18. 12.  jedeme do Litomyšle v 8. 30 - knihovna - vánoční program pro děti. Prohlédneme si vánoční Litomyšl. Návrat do oběda. Cestné 14. Kč.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         Základní škola Janov       

Vás  zve  na  VÁNOČNÍ  BESÍDKU

              a vánoční prodejní výstavu

v úterý 4. 12. 2012  v KD na Rychtě od 17.15 hod.
     Od 15.30 hod. – prodej vánočních výrobků

 

vstupné dobrovolné                 občerstvení zajištěno


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 7. prosince pojede 5 - 6 vybraných žáků do Prahy v rámci hnutí "Stonožka" - malování vánočních přání.
Pojedeme  autobusem s II. ZŠ Litomyšl ráno v 6.00 o z parkoviště u II. ZŠ . Rodiče dovezou a zase odvezou děti do a z místa srazu v Litomyšli.
Podrobnější informace dostanou vybraní žáci  a odevzdají rodičům k odsouhlasení.      Bylo odvoláno z důvodu nemoci ředitelky.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Info - lyžařský kurz na Pekláku.  Přihlásilo se 9 dětí ze ZŠ a 6 z MŠ. Je potřeba celkem 15 dětí - dohrodmady s MŠ   vyhovuje, ale všichni nejsou jistí. MŠ nevyhovuje termín odjezdu v 12,15 hod., ZŠ zase nevyhovuje dopolední čas. Budeme dál jednat a včas podáme informace.  Je zrušeno z důvodu malého zájmu .

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
V úterý 20. 11. 2012 se konají třídní schůzky od 13.00  -  16. 00 hodin.
Program: Individuální pohovory - hodnocení chování a prospěchu za první čtvrtletí.
Zjišťování zájmu o lyžařský kurz a info o kurzu.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vánoční přání pro Stonožku - odeslali jsme 93 ks přání, děkujeme i rodičům, kteří doma dětem pomáhali.
Z prodeje budou opět financovány věci do dětských ozdravoven či pro děti na bázi mezinárodní pomoci.
V prosinci  máme opět možnost jet na stonožkovou akci do Prahy s 2. ZŠ Litomyšl.
 více na www. stonozka. org
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7.11.  ve středu k nám přijede p. Šulc  - beseda o zvířatech a ukázky zvířat - cena 35.- Kč žák
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zájem o tento kurz budeme zjišťovat při třídních schůzkách dne 20.11.2012 od 14.00 - 16.00

     Podrobné informace o lyžařském kurzu na Pekláku

                              

 

Začátečníky naučíme zábavnou formou základům lyžování a jízdě na vleku, pokročilejším lyžařům pomůžeme v rozvoji jejich lyžařských dovedností.

Výuku provádějí kvalifikovaní instruktoři lyžování (na 1 instruktora 4-5 dětí), vyškolení podle metodiky Asociace profesionálních učitelů lyžování APUL zaměřených na výuku dětí.

 

   Kurz zahrnuje:            10 hodin výuky (5 lekcí po 2 hod.)

                                        doprava ze školky a do školky

                                        pitný režim(teplý čaj), svačinka

                                        skipas (přednostní odbavení na vleku), pojištění

                                                                                                                                                            

                                                                   Průběh kurzu:

Autobus vyzvedne děti s p. učitelkou před školou (školkou) ve smluvený čas a odveze do areálu k převlékací místnosti kde je možné děti přezout, uschovat batohy atd...nebo přímo ke svahu pokud děti mají boty na lyže na nohách již ze školy(školky), na svahu si děti roztřídíme podle dovednosti do skupinek asi po 4-5, každá skupinka má svého instruktora, každé dítě dostane reflexní vestičku, probíhá hromadná rozcvička, hry, říkanky, většinou bez lyží, následně začíná výuka ve školičce od úplných začátků seznamování se s lyžemi, chůze na lyžích, jízda po jedné lyži, jízda přímo a zastavení, pluhové oblouky, paralelní oblouky, později jízdu na vleku atd..to vše s využitím moderních výukových pomůcek. Takto k nám děti přijedou 5x ve smluvený termín (většinou jednou týdně).

 

Placení:

Platba probíhá až po skončení lyžařského kurzu.

Celková cena kurzu se dělí na školné a dopravu, 850Kč je školné (instruktoři, pojištění, svačiny, skipasy,...) a zbytek ceny je doprava, liší se podle vzdálenosti školy (5x od školky do areálu a zpět plus čekací doba autobusu). Za každou nevyužitou lekci Vám z celkové ceny odečteme 190 Kč. Pokud dítě vůbec nenastoupí do přihlášeného kurzu – storno poplatek 200 Kč. V případě zkrácení kurzu vlivem špatného počasí se platí poměrná část celkové ceny kurzu.

 

                                                                       Co sebou:

Lyžařské vybavení - boty na lyže, lyže, helma, teplé oblečení, rukavice (lyžařské),popř.hůlky.

 

 Kurz s půjčením vybavení:

Po příjezdu instruktor vyzvedne s dítětem seřízené lyž.vybavení (včetně helmy) odpovídající jeho velikosti v místní půjčovně a stejně tak při každé další návštěvě. Cena je 450Kč/za celý kurz (5x).

 

Kurz ve Vaší školce bude začínat v lednu nebo únoru, v případě, že dětí bude přihlášeno minimálně 15,

                           po té dostanete termíny a časy odjezdů (po domluvě s p.učitelkou).

 

                       Tel:734862484,   www.peklak.cz,   mail: skola@peklak.cz                 

 Těšíme se, za celý tým instruktorů                             Lyžařská škola Peklák Česká Třebová

                                                                                                        

 

 

           


Velký závod pardubických škol – Kineriáda   17. 10 2012 -  Litomyšl

Projekt Kinder + Sport je evropským projektem společnosti Ferrero, která jeho prostřednictvím podporuje sportování dětí. Jeho součástí je mimo jiné i tvorba inspiračních příruček. V České republice zavedenou součástí projektu také Kinderiáda, atletické závody pro žáky 1. stupně základních škol.

Účastníci : Za každou ZŠ se účastní vždy jedno osmi až desetičlenné družstvo složené z jednoho chlapce a z jedné dívky z druhého, třetího, čtvrtého a pátého ročníku a dvou tzv. žolíků (viz dále). Do soutěže je přijato prvních 35 přihlášených družstev z oblasti.

Žolík : Každé družstvo může nasadit ve dvou kategoriích (jedné dívčí a jedné chlapecké) žolíka, nelze mít dva žolíky stejného pohlaví. Žolíka může použít v kterékoli kategorii (musí ovšem splňovat podmínky pro danou kategorii – tj. pohlaví a věk).  V kategorii, kde použijete žolíka, budou tedy za družstvo dva závodníci a každý půjde jen jednu disciplinu -  běh na 60 m ve své věkové kategorii, nebo technickou disciplinu své věkové kategorie.

Disciplíny :

Všichni účastníci –        běh na 60 metrů (měřeno elektrickou časomírou)

2. ročník –        skok z místa

3. ročník –        hod plným míčem 1 kg (autové vhazování bez přešlapu)

4. ročník –        hod kriketovým míčkem (hala – hod plným míčem)

5. ročník –        skok daleký z rozběhu (měřeno z místa odrazu)

+ každé družstvo sestaví štafetu (sestavenou z jakýchkoliv účastníků), která poběží 4 x 60 m .

Bodování : Podle výsledků v jednotlivých kategoriích a disciplínách bude sestaveno pořadí jednotlivců. Pořadí všech členů družstev a štafety se sčítají. Vítězí družstvo s nejnižším součtem pořadí. Při rovnosti bodů rozhoduje počet umístění na prvních a dalších místech v jednotlivých kategoriích.

Kinderiáda výsledky - Pardubický - Litomyšl - 17.10.2012

                                     ročník     umístění

Kopecká, Žďárová      4.                1.

 Kavková                      2.                8. 

Štarman                       2.              19.

Kavka                           3.              23.

Jánová                          4.             23.

Tauer                           4.              26.

Jána , Dostál               4.              28.

Černá                            3.             29.

 

Všem děkujeme za reprezentaci školy   !!!!!!!!!

Výsledky si můžete prohlédnout zde:

http://www.kinderasport.cz/vysledky-92/pardubicky-litomysl-17-10-2012.html

Fotografie si můžete prohlédnout zde:

http://www.kinderasport.cz/fotogalerie-67/litomysl-17-10-.html
Opět malujeme vánoční přání.  Přání se bude odesílat do 5. listopadu.
Více se dočtete na www.stonozka.org  -  sekci Vánoční přáníčka na liště vlevo dole.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V úterý 2. 10. 2012 v 15.30 hod. se koná společná schůze SRPŠ.
Program: Hodnocení minulého školního roku, plán na nový školní rok, nový školní řád - jeho změny a další.....
Po společné schůzi  informace třídních učitelů.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27. září pojedeme v rámci ekologické výchovy do ekologického centra " Paleta" v Oucmanicích u Chocně.
Zúčastníme se tam připravených programů - Odpady a Hospodářská zvířata - výroba mléka a tvarohu - děti si vyrobí samy.
 Program bude stát 25 Kč na dítě. Autobus zaplatí škola a sponzor myslivecké sdružení Janov.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17. 10. 2012 se naše škola zúčastní KINDERIÁDY  v Litomyšli

Sportovní klání je určeno pro žáky druhých až pátých tříd základních škol. Z každé školy se zúčastní smíšená družstva a budou soutěžit na stadiónu v atletických disciplínách. Veškeré informace, včetně seznamu již přihlášených škol naleznete na WWW.KINDERASPORT.CZ .

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Beseda o FINSKU

11. září se ve škole uskutečnila beseda  s Barborou Stoklasovou z Janova, studentkou vysoké školy cestovního ruchu, která pobývala půl roku ve Finsku. Pro děti i dospělé připravila velmi potavou a zajímavou prezentaci  na naší nové interaktivní tabuli. Děti se dozvěděly o poloze a klimatu této země, o životě  a zvycích lidí, typickém jídle, zvířatech. Byly odměňovány za správné řešení úkolů. Nás dospělé nejvíce zaujaly vztahy ve společnosti, všichni včetně politiků se k sobě chovají čestně a  panuje tam pořádek a morálka. Krásu přírody umocňuje i fakt, že se v přírodě nevyskytují žádné odpadky, neboť všechny obaly plastové i plechovky jsou vratné.  Děkujeme za pěknou besedu.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Taneční kroužek Smajlíci se rozšiřuje na Mažoretky

Hledáme děvčata ve věku od 6 – 12 let

Scházíme se každou středu  v 15. 00 v tělocvičně školy

1.     Schůzka 12. 9. 2012

2.     Informace na telefonu: 737 137 083
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Do první třídy nastoupí 12 prvňáčků, jeden žák se odstěhoval. Zahajujeme 3. 9.  v 8.00 v tělocvičně školy. Děti si vezmou pouze přezůvky. Pokud budete požadovat obědy druhý den, sdělte nám to přes děti 3.9. při zahájení.      Těšíme se na Vás a přejeme  dobré vykročení ! 


--------------------------------------------------------------------------------------------

2011-2012
červen

Upozornění pro rodiče: Upozorněte děti nosící do školy mobil, ať si ho pečlivě  ohlídají.  Školní řád zakazuje nošení mobilů a učitel tedy nezodpovídá za jeho ztrátu.
Dražší kola ať si děti před školou zamknou ke stojanu.
Dohlédněte na vyčištění a slepení poničených učebnic před jejich vrácením.
Pro rodiče budoucích prvňáčků: Letos nebyla státem přidělena dotace na pomůcky a učebnice pro žáky 1.roč.
Budeme o na začátku školního roku požadovat od rodičů příspěvek na pracovní sešity a další materiály na pracovní a výtvarnou výchovu v hodnotě cca 500 Kč.  Tuto částku je možno zaplatit z peněz, které prvňáčkům při vstupu do naší školy věnuje obec Janov ( 1000 Kč ).

28. 6.      Dopravní soutěž - jízda zručnosti  ve škole  - dovézt kola.
25. 6.       Kino Litomyšl  - se vstupným donést 54 Kč.  Příchod do školy jako obvykle.
22. 6.       Požární cvičení - evakuace
13. 6.       Celodenní výlet hrad Potštejn - návrat kolem 15. hod.

8. 6.       Dopravní hřiště Svitavy  - 3. a 4. ročník  - žáci si zaplatí pouze cestné linkovým autobusem.
4. 6.       Beseda s policistkou

Ve čtvrtek 17. 5. jedeme se 4. ročníkem na prohlídku I. ZŠ Litomyšl v 8.30 hod. Půjdeme se podívat do tříd, kam budou žáci přístí rok chodit, popovídáme s p. ředitelem a prohlédneme si školu.  ( peníze na autobus )

2. 5. 2012 se ve škole uskuteční cirkusové představení - cvičená zvířata ......rodina Paldusova.
(  cena 50 Kč )


--------------------------------------------------------------------------------------------

Další informace:
Naše škola se zapojila pod vedním p. učitelky Rambouskové do soutěže Recyklohraní.
Program recyklohraní  vzdělává a motivuje žáky v oblasti ekologie a přináší možnost přispět k ochraně životního prostředí. Žáci i samotná škola odevzdávají k recyklaci vysloužilé spotřebiče. Nyní můžeme vyčíslit kolik elektrické energie, ropy, uhlí ... jsme díky recyklaci ušetřili životnímu prostředí.
Z Certifikátu společnosti ASEKOL vyplývá, že naše škola v loňském roce vytřídila : 1 televizi, 42 kg drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili 0,91 MWh elektřiny, 56 l ropy, 3,65 m3 vody . Navíc jsme  snížili emise skleníkových plynů o 0,18 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 0,75 tun.

Proto si všichni, kteří zodpovědně třídí a přispívají tak k ochraně životního prostředí, zaslouží obrovský dík.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V týdnu od 23. 4. - 27. 4.   ke Dni Země proběhne sběr starého papíru .   Tříděný - noviny, časopisy a letáky, dektuty.
Možno vozit od 7.00 do 15. 00 nebo po domluvě i v jiný čas.

Plavecký výcvik  -  od 19. 4.  jezdíme odpoledne - pojedeme celkem 3 x ( náhrada za  neodučené hodiny).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                           

VELKÉ ÚSPĚCHY  
  Alžběty  Jirečkové - žákyně 4. ročníku
1.   Poznávání živočichů v DDM Litomyšli 28.3.2012 oblastní kolo - z maximálního počtu 100 bodů získala 97 bodů a jako první v kategorii postupila do okresního kola . Okresní kolo se uskutečnilo 11. 4. 2012, kde obsadila opět první místo s bodovým ziskem 96 bodů ze 100.
2.  Soutěž  "Hledáme přírodovědce XXI. století "  v DDM v  Litomyšli 16. 4. 2012 obsadila v kategorii 4. - 5- tříd opět 1. místo  - získala 45 bodů z 50.
3. Přírodovědná sazka  19. 3. v DDM v  Litomyšli  -   umístila se na 1. místě s počtem bodů 41 z 50 a postoupila do finále.

 blahopřejeme a přejeme mnoho úspěchů v dalším kole.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Srdečně zveme všechny rodiče, babičky, dědečky a další občany na

VELIKONOČNÍ  VÝSTAVU

Od pondělí 2. 4. – středa 4.4. od 7.00 – 15.00 hod. ( Vernisáž pondělí od 13.00 hod. )

Dům dětí a mládeže v Litomyšli, ul. 17. listopadu 905, 750 01 Litomyšl

-----------------------------------------------------------------------------------------

 SKVĚLÉ VÝSLEDKY NAŠÍ ŠKOLY

V ý s l e d k o v á   l i s t i n a
 
soutěže v poznávání přírodnin pro žáky 3. a 4. tříd ZŠ, která se konala 21.3.2012 v DDM v Litomyšli. Celkem bylo předloženo 30 exponátů, max. bodový zisk činil 60 bodů.

 Kategorie žáků 3. tříd :
         1.         Honza Jareš                                        ZŠ Dolní Újezd                      56 bodů
2.         Jolana Prokopová                              ZŠ Dolní Újezd                      47
3.         Jakub Tauer                                       ZŠ Janov                                44
4.         Dominik Jána                                     ZŠ Janov                                43
5.         Kristýna Švédová                               ZŠ Dolní Újezd                      42
6.-7.     Monika Kadlecová                            ZŠ Janov                                39
            Fanda Zach                                        ZŠ Dolní Újezd                      39
8.         Vojta Večeře                                      ZŠ Dolní Újezd                      34
             9.-10.   Eman Hanyk                                      ZŠ Dolní Újezd                      33           
            Míša Klusońová                                 ZŠ Janov                                33
11.-12. Petra Kopecká                                               ZŠ Janov                   32
            Klára Palánová                                  ZŠ Dolní Újezd                      32
13.-14. Jan Sadílek                                         ZŠ Dolní Újezd                      30
                           Lukáš Jireček                         ZŠ Dolní Újezd                      30           
15.       Jolana Klejchová                               ZŠ Morašice                           29
16.-17. Adéla Danhelová                               ZŠ Janov                                27
            Olin Hána                                           ZŠ Dolní Újezd                      27
18.       Dorota Žďárová                                 ZŠ Janov                                26
19.       Lucie Jarešová                                   ZŠ Morašice                           24
20.       Jiří Šturc                                            ZŠ Lubná                                23
                       21.       Tereza Jaklová                                   II.ZŠ Litomyšl                        22                       
22.       Eliška Jánová                                     ZŠ Janov                                19
           23.-25. Tomáš Dostál                                     ZŠ Janov                                18           
            Barbora Košňarová                            ZŠ Lubná                                18
            Adéla Sádecká                                   ZŠ Morašice                           18
26.       Jan Kopecký                                      ZŠ Dolní Újezd                      14
                   27.       Jirka Kopecký                          ZŠ Dolní Újezd                      12       
 
Kategorie žáků 4. tříd :
1.         Alžběta Jirečková                              ZŠ Janov                                58 bodů
2.         Hedvika Dosedělová                          ZŠ Dolní Újezd                      53
3.         Filip Lněnička                                               ZŠ Dolní Újezd                      49
4.         Kateřina Macáková                           ZŠ Dolní Újezd                      48
5.-6.     Viktorie Částková                              ZŠ Dolní Újezd                      47
            Jakub Tomšíček                                 ZŠ Dolní Újezd                      47
7.-8.     Radka Šinkorová                               ZŠ Dolní Újezd                      45           
            Kateřina Vrchotová                           ZŠ Janov                                45
9.         Jakub Švéda                                       ZŠ Dolní Újezd                      44
10.       Monika Řeháková                              ZŠ Dolní Újezd                      41
11.-13. Tereza Bláhová                                  ZŠ Janov                                40
            Vojta Opletal                                     ZŠ Dolní Újezd                      40
            Daniel Peřina                                     ZŠ Janov                                40
14.-16. Tadeáš Kudláček                               ZŠ Janov                                34
            Jan Pechanec                                     ZŠ Dolní Újezd                      34
            Petra Vítová                                       ZŠ Morašice                           34
17.-18. Tadeáš Jiskra                                     ZŠ Dolní Újezd                      32
            Aneta Zavřelová                                ZŠ Dolní Újezd                      32
19.       Tereza Jirečková                               ZŠ Dolní Újezd                      31           
20.       Denisa Štarmanová                            ZŠ Janov                                26           
21.       Tereza Bučková                                 ZŠ Dolní Újezd                      25           
22.       Martin Kmošek                                  ZŠ Janov                                24
23.-26. Alžběta Hudíková                              ZŠ Morašice                           23           
            Tomáš Lipavský                                ZŠ Dolní Újezd                      23           
            Jára Zima                                           ZŠ Dolní Újezd                      23
            Markéta Bednářová                           ZŠ Lubná                                23
27.       Leona Pajchlová                                ZŠ Lubná                                17
28.-29. Tomáš Indruch                                   ZŠ Lubná                                16
            Eliška Mastíková                               ZŠ Lubná                                16
30.       Vojta Šplíchal                                    ZŠ Lubná                                14
31.       Patrik Bartoš                                      ZŠ Lubná                                13
32.       Ondřej Šimek                                     ZŠ Lubná                                10
33.-34.Vendula Boštíková                             ZŠ Lubná                                8                       
            Lukáš Kučera                                     ZŠ Lubná                                8
35.       Václav Krejsa                                    ZŠ Morašice                           4

                 
Lubor Urbánek                                                         
ředitel DDM                                                             

..............................................................................................................................................................

Na základě přidělení zbylé dotace EU - peníze do škol bude v 1. třídě nainstalována interaktivní tabule, takže budou vybaveny již obě třídy.
...............................................................................................................................................................

Koncem dubna uskutečníme sběr starého papíru noviny, časopisy, dektury, aj. - datum upřesníme.

...............................................................................................................................................................

Na konec března chystáme netradiční velikonoční výstavu pod názvem " Velikonoce s ikebanou"
Prosíme všechny rodiče, aby prohledali půdy , kůlny, stodoly, drevníky ap. a poskytli nám staré, netradiční nádoby, hrnky, misky, sklenice,  dále různé zajímavé odřezky dřeva, samorosty aj..Dále bychom potřebovali vyfouklá vajíčka a žluté, béžové, krémové a hnědé zbytky vlny. Kdokoliv z rodičů může přispět k naší výstavě jakýmikoliv  velikonočními výrobky.  Těšíme se na vaši spolupráci.


...............................................................................................................................................................

Školní karneval se uskuteční 2. března v tělocvičně školy v 13. 00 hodin
................................................................................................................................................................

UPOZORNĚNÍ

9. 2. 2012  ZAHAJUJEME PLAVECKÝ VÝCVIK  DLE ROZPISU
 TEPLÉ OBLEČENÍ VČETNĚ ČEPIC, RUKAVIC A ŠÁL

Podařilo se nám zajistit, aby linkový autobus  na zpáteční cestu, kdy jsou děti ještě ne zcela suché, zajížděl nedříve pro děti před bazén a potom dojel na autobusové nádraží. Tím si myslíme, že v tomto mrazivém počasí, jsme z větší části vyloučili jejich prochladnutí.  .................................................................................................................................................................

Na zakončení  prvního pololetí byl do školy pozván ornitolog a chovatel p. Šulc, který dětem předvedl v tělocvičně školy živé dravce mezi nimi i vzácného orla skalního a luňáka.  Děti si zblízka dravce prohlédly a dozvěděly se mnoho zajímavostí o jejich životě. Mohli si také pohladit živou lišku a čápa. Všichni jsme nasbírali mnoho nových informací, které může předat pouze člověk, který se zvířatům celý život věnuje.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výsledky běžeckého závodu
 Leden 2012 Běžkovali jsme na běžkách, které jsme zakoupili ze sponzorského daru Lesů České Republiky1. ročník 1. Zvěřina T.
2. Kavková N.
3.-4. Jireček, Šmíd


2. ročník 1. Kavka R.
2. Hušková A.
3. Černá E.


3. ročník 1. Žďárová D
2. Klusoňová M.
3. Jánová E.


4. ročník 1. Bláhová T.
2. Peřina D.
3. Tmějová T 


Místní kolo soutěže v recitaci

Oblastní kolo  se bude konat v Litomyšli 8. 2.  2012

1. - 2. ročník  1. Trio Hušková,Wejdová,Čermáková


2. Kavková
3. Jireček


3. - 4. ročník 1. Bláhová
2. Jánová

3. Jirásková
4. Kadlecová - Kopecká
V Litomyšli nás budou reprezentovat tyto žákyně:

Jirásková,Kopecká, Kadlecová, Tmějová---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Základní škola Janov, 569 55 Janov 17   
   
Registrační čísla dětí - ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU  - 2.2.2012   
Dětí pod těmito registračními čísly byly přijaty do ZŠ Janov   
1.12, 2.12, 3.12, 4.12,5.12, 6.12, 7.12, 8.12,    
9.12, 10.12, 11.12, 12.12,   

Vyvěšeno 3.2.2012


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 

Telefonní čísla ZŠ Janov

ZŠ ředitelna:                  461 639 205 
Základní škola mobil     736 481 858

Školní jídelna :               469 813 010 

Školní družina :              604 544 231 


Prázdniny ve školní roce 2010 - 2011:
            podzimní 26.- 27. 10. 2011
            vánoční     23. 12. 2011 - 2. 1. 2012 ( vyučování od 3.1.2012)
            pololetní    3. 2 .2012
            jarní          12. 3. - 18. 3. 2012
            velikonoční  5. 4. - 6. 4. 2012

Ve škole budou pracovat tyto kroužky: pěvecký, dramatický, informatiky, flétnový.
Kroužky  vedené rodiči:  Smajlíci, mladí požárníci, fotbalové a myslivecký kroužek.

( Smajlíci zahajují ve středu 7.9. od 15.00)
V letošním roce zahajujeme projekt:“Jsem kamarádem sobě i druhým“, zaměřený na etickou výchovu .

Chtěli bychom tímto poděkovat Lesům České republiky za sponzorský dar ve výši 15 tis. Korun. Za tuto částku budou nakoupeny běžky na zimní sporty a stůl na stolní tenis.

V loňském školním roce byla v jedné třídě instalována interaktivní tabule na výuku a v letošním školním roce plánujeme instalaci i ve třídě druhé. Veškeré vybavení kolem jedné tabule dosahuje výši kolem 80 tis. Kč. Tabule jsou hrazeny z prostředků EU.

 Zapojili jsme se také do celostátního projektu „Vysaď strom pro mír“, pořádanou organizaci LEAF. ( www.leaf-international.org.). Akce se uskuteční 21. 9. 2011 v 9.30 v novém areálu stezka k Mendryce společně s MŠ. Zveme všechny občany ke slavnostnímu zahájení vysazování.

 
            


                


    


AKTUALITY O ŠKOLE DRUŽINA
FOTOGALERIE
ŠKOLNÍ ROK
DOKUMENTY
KONTAKT

ZŠ JANOV, Janov 17, 569 55, tel.: 461 639 205, zsjanov@tiscali.cz, www.zsjanov.unas.cz


TOPlist